Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
37
1
Al
oi
tta
m
in
en
1
Varmista, että virta on katkaistu kamerasta, ja avaa 
akku-/korttitilan kansi.
Siirrä akku-/korttitilan kantta nuolen 1 suuntaan ja käännä kansi auki 2.
2
Työnnä SD-muistikortti korttitilaan siten, että tarra on 
kameran etuseinää kohti (objektiivinpuoleista seinää 
kohti).
Työnnä korttia, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos kortti ei ole täysin 
paikallaan, tiedot eivät ehkä tallennu oikein.
3
Sulje akku-/korttitilan kansi.
Siirrä akku-/korttitilan kantta vastakkaiseen suuntaan 1. Kun kuuluu 
naksahdus, kansi on lukittunut kiinni.
1
Varmista, että virta on katkaistu kamerasta, ja avaa 
akku-/korttitilan kansi.
2
Irrota SD-muistikortti painamalla sitä korttitilaan päin.
Vedä kortti ulos.
SD-muistikortin poistaminen
SD-muistikortti
SD-muistikortin paikka
Akku-/korttitilan kansi