Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
2
 Vaara
• Älä pura kameraa tai tee siihen muutoksia. Kameran sisällä on jännitteisiä 
osia, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
• Jos kameran sisäosia paljastuu kameran putoamisen tai muun vaurion 
seurauksena, älä koske paljastuneisiin osiin. Voit saada sähköiskun.
• Kameran hihnan kiertäminen kaulaan on vaarallista. Huolehdi siitä, että 
pikkulapset eivät voi kiertää hihnaa kaulansa ympärille.
• Jos havaitset käytön aikana jotakin normaalista poikkeavaa, kuten savua 
tai outoa hajua, lopeta laitteen käyttäminen välittömästi, irrota akku ja ota 
yhteys lähimpään PENTAX-huoltoon. Kameran käytön jatkaminen voi 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 Varoitus
• Älä pidä sormeasi salamavalon päällä sen välähtäessä. Kuumentunut 
salamavalo voi aiheuttaa palovamman.
• Älä peitä salamavaloa vaatteilla sen välähtäessä. Salamavalo voi 
värjäytyä.
• Eräät kameran osat kuumentuvat käytön aikana. Sen vuoksi iholle voi tulla 
lieviä palovammoja, jos näistä osista pidetään kiinni pitkän aikaa.
• Jos kameran näyttö vaurioituu, varo lasinsirpaleita. Huolehdi myös, 
etteivät nestekiteet pääse iholle, silmiin tai suuhun. 
• Yksilöllisistä ominaisuuksistasi tai fyysisestä kunnostasi riippuen kameran 
käyttö saattaa aiheuttaa kutinaa, ihottumaa tai rakkuloita. Mikäli 
tavallisuudesta poikkeavia oireita ilmaantuu, lopeta kameran käyttö heti ja 
hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 Vaara
• Käytä vain tätä kameraa varten suunniteltua virtalähdettä, jonka teho ja 
jännite ovat oikeat. Jos käytät virtalähdettä, jota ei ole suunniteltu tätä 
kameraa varten, tai käytät kameraa varten suunniteltua virtalähdettä 
sopimattomalla teholla tai jännitteellä, seurauksena saattaa olla tulipalo, 
sähköisku tai kameran rikkoutuminen. Akkulaturin käyttöjännitealue on 
100–240 V AC.
Tietoja kamerasta
Tietoja virtalähteestä