Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
38
1
Al
oi
tta
m
in
en
Varotoimet käytettäessä SD-muistikorttia
• SD-muistikortissa on kirjoitussuojauskytkin. 
Uusien tietojen tallentaminen, olemassa 
olevien tietojen poistaminen tai kortin 
alustaminen joko kamerassa tai tietokoneessa 
voidaan estää asettamalla kytkin LOCK-
asentoon.
r ilmestyy näyttöön, kun muistikortti on 
kirjoitussuojattu.
• Ole varovainen poistaessasi SD-muistikorttia heti kameran käyttämisen 
jälkeen, sillä kortti voi olla kuuma.
• Älä avaa korttitilan kantta äläkä irrota korttia tai sammuta kamerasta virtaa, 
kun kuvia toistetaan tai tallennetaan kortille tai kun kamera on kytketty 
tietokoneeseen USB-kaapelilla, koska muuten tietoja voi kadota tai kortti voi 
vaurioitua.
• Älä taivuta SD-muistikorttia äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja. Estä 
kortin kastuminen ja säilytä sitä viileässä.
• Älä poista SD-muistikorttia alustamisen aikana, koska tällöin kortti saattaa 
vahingoittua käyttökelvottomaksi.
• SD-muistikortilla olevat tiedot saattavat tyhjentyä seuraavissa tilanteissa. 
Emme vastaa kadonneista tiedoista.
(1) kun käyttäjä käsittelee SD-muistikorttia väärin.
(2) kun SD-muistikortti joutuu alttiiksi staattiselle sähkölle tai sähköisille 
häiriöille.
(3) kun SD-muistikorttia ei ole käytetty pitkään aikaan.
(4) kun SD-muistikortti poistetaan tai virtalähde irrotetaan kortin tietojen 
tallentamisen tai lukemisen aikana.
• Jos muistikorttia ei käytetä pitkään aikaan, sillä olevia tietoja ei ehkä pystytä 
lukemaan. Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot tietokoneella säännöllisin 
väliajoin.
• Vältä kortin käyttöä tai säilytystä paikoissa, joissa se voi joutua alttiiksi 
staattiselle sähkölle tai sähköisille häiriöille.
• Vältä kortin käyttämistä tai säilyttämistä suorassa auringonvalossa tai 
paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi nopeille lämpötilanvaihteluille tai 
tiivistyvälle kosteudelle.
• Kun käytetään SD-muistikorttia, jonka tallennusnopeus on hidas, tallennus 
saattaa keskeytyä liikkuvia kuvia tallennettaessa, vaikka muistitilaa on 
riittävästi, tai tallennuksen ja toiston toimiminen saattaa kestää kauan.
• Muista alustaa käyttämättömät SD-muistikortit tai muistikortit, joita on käytetty 
toisessa kamerassa. Katso ohjeet kohdasta ”SD-muistikortin alustaminen” 
(s.166).
Kirjoitussuoja-
uskytkin