Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
40
1
Al
oi
tta
m
in
en
Kameran kytkeminen päälle ja pois 
päältä
1
Paina virtakytkintä.
Kameraan kytkeytyy virta ja näyttö käynnistyy.
Kun kytket kameraan virran objektiivin suojus aukeaa, ja objektiivi 
työntyy ulos.
Jos [Language/
u]-näyttö tai [Päiväyk. asetus] -näyttö tulee 
näkyviin, kun kameraan kytketään virta, aseta näytön kieli ja/tai oikea 
päivämäärä ja kellonaika ohjeiden mukaan; katso s.42.
2
Paina virtakytkintä uudelleen.
Näyttö sammuu, objektiivin suojus sulkeutuu ja kamerasta katkeaa 
virta.
Kamera tarkistaa SD-muistikortin ja näyttää 
muistin tilan, kun kameraan kytketään virta.
SD-muistikortin tarkistaminen
a
SD-muistikortti on paikallaan. Kuvat ja äänet 
tallennetaan SD-muistikortille.
+
SD-muistikortti ei ole paikallaan. Kuvat ja 
äänitiedostot tallennetaan kameran sisäiseen 
muistiin.
r
SD-muistikortin kirjoitussuojauskytkin on 
LOCK-asennossa (s.38). 
Kuva- ja äänitiedostojen tallennus ei ole 
mahdollista.
Virtakytkin
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
Muistin tila