Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
45
1
Al
oi
tta
m
in
en
3
Paina nelitoimisäädintä (3).
Kehys siirtyy kohtaan [W Kotikaupunki].
4
Paina nelitoimisäädintä (5).
Esiin tulee [W Kotikaupunki]-näyttö.
5
Valitse nelitoimisäätimellä (45
kaupunki.
6
Paina nelitoimisäädintä (3).
Kehys siirtyy kohtaan [Kesäaika] (DST).
7
Valitse nelitoimisäätimellä (45) asetukseksi O 
(päällä) tai 
P (pois).
8
Paina 4-painiketta.
Esiin tulee [Alkuperäisasetus]-näyttö.
9
Valitse nelitoimisäätimellä (3
[Asetukset on tehty].
10
Paina 4-painiketta.
Esiin tulee [Päiväyk. asetus]-näyttö. Aseta seuraavaksi päiväys ja 
kellonaika.
Kotikaupunki- ja Kesäaika-asetukset
Alkuperäisasetus
MENU
Peruuta
Suomi
Kotikaupunki
Helsinki
Asetukset on tehty
Kotikaupunki
Kaupunki Helsinki
Kesäaika
MENU
Peruuta
OK
OK
Alkuperäisasetus
MENU
Peruuta
Asetukset on tehty
Suomi
DST
OFF
OFF
OFF
Kotikaupunki
Helsinki
OK
OK