Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
47
1
Al
oi
tta
m
in
en
7
Paina nelitoimisäädintä (5).
Kehys siirtyy kuukauden kohdalle.
8
Muuta kuukautta 
nelitoimisäätimellä (
23).
Muuta päivä ja vuosi samalla lailla.
Muuta seuraavaksi aika.
Jos valitset [12h] vaiheessa 4, am ja pm 
vaihtelevat näytössä automaattisesti ajan 
mukaan.
9
Valitse nelitoimisäätimellä (3
[Asetukset on tehty].
10
Paina 4-painiketta.
Tällä vahvistat päiväyksen ja kellonajan.
Kun painat 4-painiketta vaiheessa 10, kameran kellon sekunnit 
nollataan. Aseta tarkka aika painamalla 4-painiketta, kun aikasignaali 
(esim. televisiossa tai radiossa) saavuttaa 0 sekuntia.
[Alkuperäisasetus]- tai [Päiväyk. asetus]- asetusnäytön näkyessä voit 
peruuttaa asetustoiminnon ja vaihtaa kuvaustilaan painamalla 
3-painiketta. Jos teet näin, näytöllä näkyy 
[Alkuperäisasetus]-näyttö seuraavan kerran, kun kytket kameraan 
virran.
Kieli-, päiväys-, aika-, kotikaupunki- ja Kesäaika-asetuksia voidaan muuttaa. 
Lisätietoja saat seuraavilta sivuilta.
• Halutessasi vaihtaa kielen, noudata kohdan ”Näyttökielen muuttaminen Kieli” 
ohjeita (1s.173).
• Halutessasi muuttaa päiväys- ja aika-asetuksia, noudata kohdan ”Päiväyksen 
• Halutessasi muuttaa Kotikaupunki- tai Kesäaika-asetusta, noudata kohdan 
MENU
Päiväyk. asetus
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
Aika
Asetukset on tehty
00:00
pp/kk/vv 24h
01/01/2011
Päiväyk. asetus
MENU
Peruuta
Päiväyk.muoto
Päiväys
01/01/2011
Aika
00:00
24h
pp/kk/vv
Asetukset on tehty
OK
OK