Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
3
• Älä pura virtalähdettä tai tee siihen muutoksia. Nämä toimenpiteet 
saattavat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Jos virtalähteestä tulee savua tai outoa hajua, tai jos tapahtuu jotain muuta 
epätavallista, lopeta virtalähteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteys 
lähimpään PENTAX-huoltoon. Virtalähteen käytön jatkaminen voi 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Jos virtalähteen sisään pääsee vettä, ota yhteys PENTAX-huoltoon. 
Virtalähteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Jos virtalähteen käytön aikana alkaa ukkosmyrsky, irrota virtalähteen johto 
pistorasiasta ja lopeta käyttö. Virtalähteen käytön jatkaminen voi aiheuttaa 
laitteen vaurioitumisen, tulipalon tai sähköiskun.
• Jos virtalähteen virtajohdon pistokkeeseen kertyy pölyä, pyyhi pistoke. 
Pistokkeeseen kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon.
 Varoitus
• Virtalähteen päälle ei saa asettaa tai pudottaa raskaita esineitä. Virtalähde 
saattaa vaurioitua. Jos virtalähde vaurioituu, ota yhteys 
PENTAX-huoltoon.
• Älä koske virtalähteen liittimiin tai saata niitä oikosulkuun, kun virtajohto on 
kytketty pistorasiaan.
• Älä koske virtalähteeseen märillä käsillä. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä pudota virtalähdettä tai kohdista siihen iskua. Laite voi vaurioitua.
• Älä lataa virtalähteellä muita kuin ladattavia D-LI78-litium-ioniakkuja. Akku 
voi räjähtää tai kuumentua, tai virtalähde voi vaurioitua.