Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
51
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
5
C
-painike
Käynnistää ja pysäyttää elokuvan tallennuksen (s.110).
6
Nelitoimisäädin
2
Vaihtaa käyttötavan (s.85, s.86).
3
Näyttää tallennustilavalikon (s.67).
4
Muuttaa salamakuvaustilan (s.89).
5
Vaihtaa tarkennustapaa (s.90).
23
Säätää tarkennuksen kun tarkennustilaksi on valittu \ 
(s.91).
7
4/W-painike
Muuttaa näytössä näkyviä tietoja (s.20).
8
Helppokuvauspainike
Ottaa käyttöön 9 (Helppokuvaus)-tilan (s.72).
Käynnistää määritetyn toiminnon (s.108).
9
3-painike
Tuo näkyviin [A Tallennustila]-valikon (s.55).