Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
52
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
1
Virtakytkin
Kytkee kameran virran päälle ja pois (s.40).
2
Laukaisin
Kytkee kameran A-tilaan (s.54).
3
Zoompainike
Painamalla painiketta vasemmalle (f) yhden kuvan näytössä voit 
siirtyä neljän kuvan näyttöön. Painamalla painiketta vasemmalle 
uudelleen voit siirtyä yhdeksän kuvan näyttöön. Kamera palaa 
edelliseen näyttöön, kun painat painiketta oikealle (y) (s.120).
Voit suurentaa kuvaa painamalla painiketta oikealle (y) yhden kuvan 
näytössä. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla painiketta 
vasemmalle (f) (s.127).
Painamalla painiketta vasemmalle (f) yhdeksän kuvan näytössä voit 
siirtyä kansio- tai kalenterinäyttöön (s.121).
Painamalla painiketta oikealle (y) kansio-/kalenterinäytössä voit 
näyttää valittuna päivänä otetut kuvat yhdeksän kuvan näytössä 
(s.121).
Lisää äänenvoimakkuutta liikkuvien kuvien tai äänitiedostojen tai 
ääniviestien toiston aikana (s.119, s.161, s.164).
4
Q
-painike
Kytkee kameran A-tilaan (s.54).
Q
-tila
2
4
5
7
8
6
3
1