Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
53
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
5
Nelitoimisäädin
2
Toistaa liikkuvaa kuvaa tai äänitiedostoa ja asettaa sen 
taukotilaan (s.119, s.161).
3
Näyttää katselutilan valikon (s.122).
Pysäyttää liikkuvan kuvan tai äänitiedoston toiston aikana 
45
Näyttää edellisen tai seuraavan kuvan tai äänitiedoston 
yhden kuvan näytössä (s.118).
Hakee eteen- tai taaksepäin, siirtyy kuva kerrallaan 
eteen- tai taaksepäin sekä toistaa elokuvaa eteen- tai 
taaksepäin katselun aikana (s.119).
Hakee eteen- tai taaksepäin sekä siirtyy seuraavaan 
hakumerkkiin äänitiedoston toiston aikana (s.161).
2345
  Valitsee kuvan neljän tai yhdeksän kuvan näytöstä, 
kansion kansionäkymästä tai päivämäärän 
kalenterinäytöstä (s.120, s.121).
Siirtää näytettävää aluetta zoomausnäytössä (s.127).
Siirtää kuvaa kehyssommittelutoiminnon käytön aikana 
käytettäessä (s.147).
6
4/W-painike
Muuttaa näytössä näkyviä tietoja (s.24).
Palauttaa yhden kuvan näytön neljän/yhdeksän kuvan näkymästä tai 
zoomausnäkymästä (s.120, s.127).
Siirtyy kansionäytöstä valitun kansion yhdeksän kuvan näyttöön 
Siirtyy yhden kuvan näyttöön katseltaessa tiettynä päivänä otettuja 
kuvia kalenterinäytössä (s.121).
7
Helppokuvaus/i-painike
Vaihtaa yhden kuvan näytöstä poistonäyttöön (s.128).
Vaihtaa neljän kuvan/yhdeksän kuvan näytöstä valinta- ja 
poistonäyttöön (s.129).
Vaihtaa kansionäytöstä kalenterinäyttöön (s.121).
Vaihtaa kalenterinäytöstä kansionäyttöön (s.121).
8
3-painike
Näyttää [W Asetus]-valikon yhden kuvan näytössä (s.55).
Palaa yhden kuvan näyttöön katselutilan valikon näytössä (s.122).
Palauttaa yhden kuvan näytön neljän/yhdeksän kuvan näytöstä tai 
zoomausnäytöstä (s.120).
Siirtyy yhdeksän kuvan näyttöön kansio- tai kalenterinäytössä (s.121).