Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
54
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
Tässä käyttöohjeessa tallennustilaa, kuten valokuvien ottamista, 
kutsutaan ”A-tilaksi” (tallennustila). Katselutilaa, kuten tallennettujen 
kuvien katselua näytössä, kutsutaan ”Q-tilaksi” (katselutila). Q-tilassa 
voit muokata tallennettuja kuvia.
Noudata alla esitettyjä ohjeita, kun haluat vuorotella A-tilan ja Q-tilan 
välillä.
1
Paina Q-painiketta.
Kamera kytkeytyy 
Q
-tilaan.
1
Paina Q-painiketta tai paina laukaisin puoliväliin.
Kamera siirtyy 
A
-tilaan.
Siirtyminen A-tilasta Q-tilaan
Siirtyminen A-tilasta Q-tilaan
Siirtyminen Q-tilasta A-tilaan
Sisäiselle muistille tallennettujen tietojen tuonti näyttöön
Kun kamerassa on SD-muistikortti, kamera näyttää ja toistaa sillä 
olevia valokuvia, elokuvia ja äänitiedostoja.
Jos haluat näyttää sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ja toistaa siinä 
olevia elokuvia tai äänitiedostoja, katkaise ensin kameran virta ja irrota 
SD-muistikortti.
Varmista, että kameran virta on sammutettu, ennen kuin asetat tai 
irrotat SD-muistikortin.