Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
55
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
Kameratoimintojen asetukset
Kameran asetuksia voi muuttaa painamalla 3-painiketta, jolloin 
valikkonäyttö tulee näkyviin. Kuvien katselun ja muokkauksen sekä 
äänitiedostojen toiminnot avataan katselutilan valikosta (s.122).
Kamerassa on kolme valikkoa: [A Tallennustila], [C Elokuva] ja 
[W Asetus].
Paina 3-painiketta A-tilassa, niin saat näkyviin 
[A Tallennustila]-valikon. Paina 3-painiketta Q-tilassa, niin saat 
näkyviin [W Asetus]-valikon.
Valikosta toiseen voi siirtyä nelitoimisäätimellä (45) tai 
zoompainikkeella.
Valikkojen käyttö
Käytettävät painiketoiminnot näkyvät näytössä valikon käytön aikana 
(s.26).
Tallennustila
1/3
MENU
Poistu
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Herkkyys
Tarkennusalue
AWB
Auto
0.0
Asetus
Ääni
Päiväyk. asetus 01/01/2011
Maailmanaika
Suomi
Kansion nimi
Päiväys
USB-liitäntä
MSC
MENU
Poistu
1/3
Elokuva
1/1
MENU
Tallenn. piks.
Poistu
Movie SR