Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
56
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
Esim. [Tarkennusalue]-asetuksen määrittäminen [A Tallennustila] 
-valikossa
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Paina nelitoimisäädintä (3).
Kehys siirtyy kohtaan [Tallenn. piks.].
3
Paina nelitoimisäädintä (3) kahdesti.
Kehys siirtyy kohtaan [Tarkennusalue].
4
Paina nelitoimisäädintä (5).
Alasvetovalikossa näkyvät vain 
vaihtoehdot, joita voidaan käyttää nykyisillä 
kamera-asetuksilla.
5
Muuta asetusta 
nelitoimisäätimellä (
23).
Tarkennusalue vaihtuu aina, kun painat 
nelitoimisäädintä (23).
6
Paina 4-painiketta tai nelitoimisäädintä (4).
Asetus tallennetaan ja kameralla voidaan määrittää muiden 
toimintojen asetuksia. 
Voit lopettaa asetuksien määrittämisen painamalla 3-painiketta.
Jos haluat käyttää jotakin muuta toimintoa, katso vaihtoehtoisen 
toiminnon 6 ohjeet.
Tallennustila
1/3
MENU
Poistu
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Herkkyys
Tarkennusalue
AWB
Auto
0.0
Tallennustila
1/3
MENU
Poistu
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Tarkennusalue
AWB
0.0
Herkkyys
Auto
Tallennustila
1/3
MENU
Peruuta
OK
OK
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Herkkyys
Tarkennusalue
AWB
0.0