Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
57
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
6
Paina laukaisin puoliväliin.
Asetus tallentuu ja kamera palaa tallennustilaan.
Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera ottaa kuvan.
6
Paina Q-painiketta.
Kun [A Tallennustila]-valikko tuodaan näyttöön A-tilassa, asetus 
tallentuu, ja kamera palaa katselutilaan.
6
Paina 3-painiketta.
Muutokset peruuntuvat ja kohdan 3 näkymä avautuu uudelleen.
Kun haluat tallentaa asetukset ja ottaa kuvia
Kun [W Asetus]-valikko tuodaan näyttöön Q-tilassa, voit siirtyä 
A
-tilaan painamalla Q-painiketta.
Kun haluat tallentaa asetukset ja katsoa kuvia
Kun haluat perua muutokset ja jatkaa valikon käyttöä
3-painikkeen toiminnot vaihtelevat näytön mukaan. Katso 
lisätietoja käyttöoppaasta.
 Poistu
Poistuminen valikosta ja paluu alkuperäiseen 
näyttöön.
Paluu edelliseen näyttöön voimassa olevilla 
asetuksilla.
 Peruuta Peruuttaa nykyisen valinnan, poistuu valikosta ja 
palaa edelliseen näyttöön.
MENU
MENU
MENU