Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
4
 Vaara
• Säilytä akku pikkulasten ulottumattomissa. Akun laittaminen suuhun voi 
aiheuttaa sähköiskun.
• Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu silmiin, älä hiero silmiä. Huuhtele 
silmiä puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
 Varoitus
• Käytä ainoastaan tälle kameralle tarkoitettua akkua. Muuntyyppisien 
akkujen käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä pura akkua. Akun purkaminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai akun 
sisällä olevien aineiden vuotamisen.
• Poista akku kamerasta heti, jos se kuumenee tai alkaa savuta. Varo, ettet 
polta itseäsi poiston aikana.
• Älä anna rautalankojen, hiuspinnien tai muiden metalliesineiden koskettaa 
akun napoja (+ ja -).
• Älä saata akkua oikosulkuun tai hävitä sitä polttamalla. Akku voi räjähtää 
tai aiheuttaa tulipalon.
• Jos akusta vuotanutta ainetta joutuu iholle tai vaatteille, pese nämä alueet 
huolellisesti vedellä.
• Varo-ohjeet D-LI78-akun käytöstä: 
- KÄYTÄ VAIN HYVÄKSYTTYÄ LATURIA.
- EI SAA POLTTAA.
- EI SAA PURKAA.
- EI SAA SAATTAA OIKOSULKUUN.
- EI SAA ALTISTAA KORKEALLE LÄMPÖTILALLE. (60°C)
 Vaara
• Älä säilytä kameraa tai sen tarvikkeita pienten lasten ulottuvilla.
1. Jos laite putoaa tai sitä käytetään vahingossa, voi aiheutua 
henkilövahinkoja.
2. Hihnan kiertyminen kaulan ympärille voi johtaa tukehtumiseen.
Akkua koskevia tietoja
Säilytä kameraa ja sen tarvikkeita pienten lasten 
ulottumattomissa