Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
58
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
Tässä kohdassa on kuvailtu vaihtoehdot, jotka voidaan määritellä 
valikoissa. Katso oletusasetuksien luettelosta liitteestä 
”Oletusasetukset” (s.204), tallentuvatko asetukset, kun kameran virta 
katkaistaan ja palautuvatko asetukset oletusasetuksiin, kun kameran 
asetukset palautetaan ennalleen.
[A Tallennustila]-valikko
Valikkoluettelo
Vaihtoehto
Kuvaus
Sivu
Tallennettavat pikselit Tällä valitaan valokuviin tallentuva pikselimäärä
Valkotasapaino
Tällä säädetään väritasapaino valaistusolojen 
mukaiseksi
Tarkennusalue
Tällä muutetaan automaattitarkennuksen aluetta
Automaattinen 
valotusmittaus
Tällä asetetaan näytön alue, josta valoisuus mitataan 
määritettäessä valotusta
Herkkyys
Tällä asetetaan herkkyys
Valotuksen korjaus
Tällä säädetään kuvan kokonaiskirkkaus
D
yn.
 A
luea
se
tu
s
Kirkkauskorjaus
Tällä säädetään ylivalottuneen kuvan kirkkaita alueita
Varjon korjaus
Tällä säädetään alivalottuneen kuvan tummia alueita
Kuvanvakaaja
Tällä valitaan, korjataanko kameran tärähdyksiä 
valokuvien oton aikana
Kasvontunnistus
Tällä tunnistetaan kasvot ja säädetään tarkennus ja 
valotus automaattisesti niiden mukaan
Räpäytyksen 
havaitseminen
Tällä määritetään räpäytyksen havaitsemisen 
käyttöönotto, kun kasvontunnistustoiminto on käytössä
Digitaal. zoom
Tällä valitaan, käytetäänkö digitaalista zoom-toimintoa s.75
Pikakatselu
Tällä valitaan, käytetäänkö pikakatselua
Muisti
Tällä valitaan, tallennetaanko kuvausasetukset vai 
palataanko oletusasetuksiin, kun kameran virta 
katkaistaan
Helppokuvauspainike
Vihreään painikkeeseen voidaan tallentaa toiminto, 
jotta siihen päästään suoraan A-tilassa
Terävyys
Tällä valitaan kuvaan joko terävät tai pehmeät 
ääriviivat
Värikylläisyys
Tällä määritellään värikylläisyys
Kontrasti
Tällä asetetaan kuvan kontrastitaso
Päiväyksen 
merkitseminen
Tällä valitaan, merkitäänkö päivämäärä ja/tai 
kellonaika kuviin valokuvia otettaessa