Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
59
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
[C Elokuva] -valikko
• 9 (Helppokuvaus) -tilassa voit ottaa valokuvia vakioasetuksilla 
[A Tallennustila]-valikon asetuksista riippumatta (s.72).
• Usein käytetyn toiminnon voi määrittää Vihreään painikkeeseen, 
jolloin toimintoa voi käyttää suoraan (s.108).
Vaihtoehto
Kuvaus
Sivu
Tallennettavat pikselit Tällä valitaan liikkuviin kuviin tallentuva pikselimäärä
Movie SR (Liikkuvan 
kuvan kuvanvakaaja)
Tällä valitaan, käytetäänkö liikkuvan kuvan 
kuvanvakaajatoimintoa vai ei
[A Tallennustila]-valikko 1
Tallennustila
1/3
MENU
Poistu
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Herkkyys
Tarkennusalue
AWB
Auto
0.0
[A Tallennustila]-valikko 2
Tallennustila
2/3
Pikakatselu
MENU
Poistu
Shake Reduction
Digitaal. zoom
Dyn. Alueasetus
Kasvontunnistus Päällä
Räpäytyksen hav.
[A Tallennustila]-valikko 3
Tallennustila
Värikylläisyys
MENU
Poistu
3/3
Terävyys
Kontrasti
Vihreä painike
Muisti
Päiväys
Pois
Elokuva
1/1
MENU
Tallenn. piks.
Poistu
Movie SR