Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
60
2
Yl
ei
set
 t
o
im
innot
[W Asetus]-valikko
Vaihtoehto
Kuvaus
Sivu
Ääni
Tällä säädetään käyttöäänen ja toiston 
äänenvoimakkuutta sekä muutetaan käynnistysääntä, 
sulkimen ääntä, näppäinääntä ja vitkalaukaisimen 
ääntä
Päiväyk. asetus
Tällä asetetaan päiväys ja kellonaika
Maailmanaika
Tällä asetetaan kotikaupunki ja kohdekaupunki
Language/
u
Tällä muutetaan kieltä, jolla valikot ja ilmoitukset 
näytetään
Kansion nimi
Tällä valitaan, miten annetaan nimet kuvien ja 
äänitiedostojen tallennukseen käytetyille kansioille
USB-liitäntä
Tällä määritetään USB-liitäntätila (MSC tai PTP), kun 
kamera on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla
Videolähtö
Tällä määritellään lähtösignaalin esitysmuoto 
AV-laitetta varten
Kirkkaustaso
Tällä muutetaan näytön kirkkautta
Virransäästö
Tällä asetetaan aika, jonka kuluttua kamera siirtyy 
virransäästötilaan
Automaattinen 
virrankatkaisu
Tällä määritetään aika, jonka kuluttua kameran virta 
katkeaa automaattisesti
Nollaus
Tällä palautetaan asetusten oletusarvot
Poista kaikki
Tällä poistetaan kaikki tallennetut kuvat ja 
äänitiedostot kerralla
Pikselikartoitus
Tällä kartoitetaan ja korjataan CCD-kennon vialliset 
pikselit
Alustaminen
Tällä alustetaan SD-muistikortti