Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
64
3
Kuvaam
in
en
Valokuvien ottaminen
Optio S1 -kamerassa on laaja valikoima erilaisia kuvaustapoja ja 
-toimintoja, jotka sopivat lähes kaikkien kohteiden ja tilanteiden 
kuvaamiseen. Tässä luvussa kerrotaan kuvien ottamisesta kaikkein 
yleisimmin käytettyjä vakioasetuksia (alkuperäisiä tehdasasetuksia) 
käyttämällä.
1
Paina virtakytkintä. 
Kamera käynnistyy valokuvien tallennustilaan.
2
Varmista aihe ja kuvaustiedot 
näytöstä.
Näytön keskellä näkyvä tarkennuskehys 
ilmaisee automaattitarkennusalueen.
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, 
kasvontunnistustoiminto käynnistyy ja 
kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin 
(s.69).
Voit muuttaa kuvattavaa aluetta 
zoompainikkeella (s.73).
Oikealle
(x) Suurentaa kohdetta.
Vasemmalle
(w) Laajentaa kuvattavan 
alueen kokoa.
Kuvaaminen
Laukaisin
Zoompainike
Nelitoimisäädin
4-painike
Helppokuvauspainike
Virtakytkin
14:25
14:25
14:25
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
Tarkennuskehys
14:25
14:25
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
14:25
Kasvontunnistuskehys