Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
5
3. Säilytä pienet tarvikkeet kuten akku tai SD-muistikortit lasten 
ulottumattomissa, jotta lapset eivät pääse laittamaan niitä suuhunsa. 
Jos pieni tarvike nielaistaan vahingossa, hakeudu heti lääkäriin.
• Ota kameran pakkauksessa oleva huoltotoimipisteiden luettelo 
(Worldwide Service Network) mukaan matkustaessasi. Siitä on hyötyä, jos 
kameran käytössä tulee ongelmia ulkomailla ollessasi.
• Jos kameraa ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että se toimii 
edelleen normaalisti, etenkin ennen kuin aiot ottaa tärkeitä kuvia (kuten 
häissä tai matkalla). Tallennusten säilymistä ei voida taata, jos tietojen 
tallentaminen, toistaminen, siirtäminen tietokoneeseen tai muu vastaava 
toimenpide ei onnistu kameran, tallennusvälineen (SD-muistikortin) tai 
muun välineen vian vuoksi.
• Täyteen ladatun akun varastointi saattaa heikentää akun suorituskykyä. 
Vältä akun säilyttämistä kuumassa paikassa.
• Jos akku jätetään paikalleen kameraan eikä kameraa käytetä pitkään 
aikaan, akku purkautuu tyhjäksi, mikä lyhentää akun käyttöikää.
• On suositeltavaa ladata akku päivää ennen käyttöä tai käyttöpäivänä.
• Älä vie kameraa kuumiin tai kosteisiin tiloihin. Älä jätä kameraa autoon, 
sillä auton sisälämpötila voi kohota hyvin korkeaksi.
• Vältä kameraan kohdistuvaa voimakasta tärinää, iskuja tai painetta. 
Suojaa kamera pehmusteella moottoripyörän, auton tai laivan 
aiheuttamalta tärinältä.
• Kameran käyttölämpötila-alue on 0–40 °C.
• Kameran näyttö voi muuttua mustaksi korkeassa lämpötilassa, mutta 
palautuu normaaliksi lämpötilan laskiessa.
• Näyttö saattaa toimia normaalia hitaammin kylmässä. Tämä johtuu 
nestekiteiden ominaisuuksista, eikä kyseessä ole toimintahäiriö.
Varotoimenpiteet käytön aikana
Ennen kameran käyttämistä
Akkua koskevia tietoja
Kameran kuljettamiseen ja käyttöön liittyviä huomautuksia