Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
71
3
Kuvaam
in
en
R (Ohjelma) -tavassa kamera asettaa suljinajan ja aukon automaattisesti 
valokuvia otettaessa. Käyttäjä voi kuitenkin muuttaa itse joitain asetuksia, 
kuten salamatilan ja tallennettavien pikselien määrän.
1
Paina nelitoimisäädintä (3A-tavassa.
Tallennustilavalikko tulee näkyviin.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (2345) vaihtoehto R.
3
Paina 4-painiketta.
R-tapa valitaan, ja kamera palaa 
tallennustilaan.
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, 
kasvontunnistustoiminto käynnistyy ja 
kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin 
(s.69).
4
Muuta asetusta tarpeen mukaan.
Katso tarkemmat ohjeet toimintojen asettamisesta sivuilta 
”Kuvaustoimintojen asettaminen” (s.89 - s.109).
5
Paina laukaisin puoliväliin.
Näytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi kun kamera on 
tarkentanut kohteeseen oikealta etäisyydeltä.
Seuraavat rajoitukset koskevat 
b tapaa:
• [Kasvontunnistus]-asetus ei saa olla [Pois].
• Tarkennusalueasetuksena on J (Monipiste).
• Et voi valita 
 (Kukka) -tapaa jos käytät digitaalista tai älykästä 
zoomia.
• Jos 
 (Yökuvaus) -toiminto on valittu, kun salama-asetus on , 
(Auto) tai c (Auto + punasilm. väh), salama-asetukseksi vaihtuu 
automaattisesti a (Salama pois).
• Jos 
 (Yömuotokuva) -toiminto on valittu, kun salama-asetus on , 
(Auto), salama-asetukseksi tulee automaattisesti d (Salama + 
punasil. väh.), kun kamera tunnistaa kasvot ja havaitsee, että salamaa 
on käytettävä.
Kuvien ottaminen muokatuilla asetuksilla 
(Ohjelmoitu valotus)
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25