Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
73
3
Kuvaam
in
en
2
Paina laukaisin puoliväliin.
Näytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi kun kamera on 
tarkentanut kohteeseen oikealta etäisyydeltä.
3
Paina laukaisin kokonaan alas.
Kamera ottaa kuvan.
Voit muuttaa kuvattavan alueen kokoa zoomilla.
1
Paina zoompainiketta A-tilassa.
Oikealle
(x)
Suurentaa kohdetta.
Vasemmalle (w) Laajentaa 
kuvattavan alueen 
kokoa.
Kun jatkat painikkeen painamista oikealle 
(x), kamera vaihtaa automaattisesti 
optisesta zoomista älykkääseen zoomiin.
Kun vapautat painikkeen ja painat sitä 
uudelleen, kamera vaihtaa digitaaliseen 
zoomiin.
Zoompalkissa näytetään seuraavat tiedot:
• 9 (Helppokuvaus) on käytössä vain, kun se on määritetty 
helppokuvauspainikkeeseen [Vihreä painike] 
[A Tallennustila]-valikossa (s.108). Oletuksena 9 (Helppokuvaus) 
on määritetty vihreään painikkeeseen.
• 9-tavassa et voi muuttaa näytössä näkyviä tietoja painamalla 4/
W-painiketta.
• Jos painat 3-painiketta, kun 9 on valittu, esiin tulee 
[W-Asetus]-valikko. [A Tallennustila]- ja [C Elokuva] -valikoita ei voi 
näyttää.
• Kun kamerasta katkaistaan virta 9-tavassa, kamera on edelleen 
9
-tavassa, kun virta kytketään takaisin.
Zoomin käyttö
38
38
38
33.5 x
33.5 x
33.5 x
0.9 m-
0.9 m-
0.9 m-
Zoompalkki
Zoomaus-
suhde
Tarkennusetäisyys
(vain zoomauksen aikana)