Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
77
3
Kuvaam
in
en
c
 (Muotokuva)- ja d (Luon. ihonväri) -kuvaustavat soveltuvat ihmisten 
kuvaamiseen. [Kasvontunnistus]-asetus (s.69) on automaattisesti 
[Päällä] kaikissa kuvaustavoissa, mikä helpottaa henkilön kasvoja 
korostavan kuvan ottamista.
1
Paina nelitoimisäädintä (3A-tavassa.
Tallennustilavalikko tulee näkyviin.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (2345c tai d.
3
Paina 4-painiketta.
c
 tai d valitaan, ja kamera palaa 
tallennustilaan.
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, 
kasvontunnistustoiminto käynnistyy ja 
kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin 
(s.69).
4
Paina laukaisin puoliväliin.
Näytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi kun kamera on 
tarkentanut kohteeseen oikealta etäisyydeltä.
5
Paina laukaisin kokonaan alas.
Kamera ottaa kuvan.
R
 (Lapset) sopii kuvien ottamiseen liikkuvista lapsista. Ihonväri toistuu 
elävänä ja kirkkaana. [Kasvontunnistus]-asetus (s.69) on 
automaattisesti [Päällä] tässä tilassa, mikä helpottaa henkilön kasvoja 
korostavan kuvan ottamista.
Ihmisten kuvaaminen (Muotokuva/Luonn. 
ihonväri)
c
Muotokuva
Soveltuu muotokuviin. Ihonväri toistuu terveenä ja 
kirkkaana.
d
Luonn. ihonväri
Sopii ihmisten kuvaamiseen. Korostaa ihonväriä ja 
häivyttää virheitä.
Lasten kuvaaminen (Lapset-tapa)
14:25
14:25
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
14:25