Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
6
• Äkilliset lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä 
kameran sisä- ja ulkopinnoille. Aseta kamera laukkuun tai muovipussiin ja 
ota se esiin vasta sen jälkeen, kun kameran ja ympäristön välinen 
lämpötilaero on tasoittunut.
• Varmista, ettei kamera joudu kosketuksiin roskien, kuran, hiekan, pölyn, 
veden, myrkyllisten kaasujen tai suolan kanssa. Ne saattavat aiheuttaa 
kameran rikkoutumisen. Kuivaa kamera vesipisaroista.
• Älä paina näyttöä voimakkaasti. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai näytön 
rikkoutumisen.
• Varo istuutumasta, kun kamera on takataskussasi, ettei kameran kuori tai 
näyttö vahingoitu.
• Jos käytät jalustaa, älä kiristä jalustan kiinnitysruuvia liian tiukalle.
• Tämän kameran objektiivia ei voi vaihtaa. Objektiivia ei voi irrottaa.
• Kameraa ei saa puhdistaa orgaanisilla liuottimilla, kuten tinnerillä, 
alkoholilla tai puhdistusbensiinillä.
• Poista objektiiviin kerääntynyt pöly linssiharjalla. Älä käytä puhdistukseen 
paineilmaa, koska se voi vahingoittaa objektiivia.
• Älä säilytä kameraa kyllästysaineiden tai kemikaalien läheisyydessä. 
Säilytys korkeassa lämpötilassa ja kosteissa tiloissa voi synnyttää 
homekasvustoa kameraan. Poista kamera kotelosta ja säilytä sitä 
kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
• Huippusuorituskyvyn ylläpitämiseksi suosittelemme, että kamera 
tarkistetaan säännöllisesti vuoden – parin välein.
• Lisätietoja SD-muistikortin käyttämisestä on kohdassa ”Varotoimet 
• Huomaa, että kuvien tai äänitiedostojen poistaminen, tai SD-muistikorttien 
tai sisäisen muistin alustaminen ei poista alkuperäisiä tietoja kokonaan. 
Poistetut tiedostot voidaan joskus palauttaa kaupallisesti saatavilla 
ohjelmilla. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia tällaisten tietojen 
suojauksesta.
Kameran puhdistaminen
Kameran varastointi
Muita huomautuksia