Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
80
3
Kuvaam
in
en
3
Paina 4-painiketta.
\ tai Q valitaan, ja kamera palaa 
tallennustilaan. \-tilassa kamera seuraa 
kohdetta ja tarkentaa siihen jatkuvasti.
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, 
kasvontunnistustoiminto käynnistyy ja 
kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin 
(s.69).
4
Paina laukaisin puoliväliin.
Näytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi kun kamera on 
tarkentanut kohteeseen oikealta etäisyydeltä.
5
Paina laukaisin kokonaan alas.
Kamera ottaa kuvan.
N
 (Kehyssommittelu) -tilassa voit ottaa kuvia käyttämällä kameraan 
tallennettuja kehyksiä.
1
Paina nelitoimisäädintä (3A-tavassa.
Tallennustilavalikko tulee näkyviin.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (2345) vaihtoehto N.
3
Paina 4-painiketta.
Kehyksen valintanäytön 9-kehyksinen näyttö tulee näkyviin.
4
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345) haluamasi kehys.
Kun [Tarkennusalue] -asetus (s.92) on \-tilassa J (Monipiste) tai K 
(Piste), tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin.
Kuvien kehystäminen (Kehyssommittelutapa)
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
OK
OK
OK
OK