Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
81
3
Kuvaam
in
en
5
Paina zoompainiketta oikealle (y).
Valittu kehys näkyy yhden kuvan näytössä.
Voit valita jonkin toisen kehyksen jommallakummalla seuraavista 
toiminnoista.
6
Paina 4-painiketta.
Kehystetty kuva ilmestyy näyttöön.
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, 
kasvontunnistustoiminto käynnistyy ja 
kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin 
(s.69).
7
Paina laukaisin puoliväliin.
Näytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi kun kamera on 
tarkentanut kohteeseen oikealta etäisyydeltä.
8
Paina laukaisin kokonaan alas.
Kamera ottaa kuvan.
Nelitoimisäädin (45)
Valitse toinen kehys painamalla säädintä.
Zoompainike vasemmalle 
(f)
Palaa 9 kehyksen näyttöön, josta voit valita 
toisen kehyksen suorittamalla vaiheen 4.
• Tallennettavien pikselien määräksi on asetettu pysyvästi h 
(2048×1536).
• Elokuviin ei voi lisätä kehyksiä.
• Kamerassa on oletuksena kolme kehystä. Näitä kehyksiä ei poisteta, 
vaikka sisäänrakennettu muisti alustetaan.
• Kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä (S-SW116) on 90 
lisäkehystä. Kehykset voi tallentaa sisäiseen muistiin kopioimalla 
tiedostot CD-ROM-levyltä (s.149).
38
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25