Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
83
3
Kuvaam
in
en
Kun on valittu c (Teksti), voit ottaa selkeitä kuvia kirjoitetusta tekstistä. 
Tämä on kätevä tapa tallentaa digitaalinen versio tärkeästä asiakirjasta 
tai parantaa pienikokoisen tekstin luettavuutta.
1
Paina nelitoimisäädintä (3A-tavassa.
Tallennustilavalikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohta c käyttämällä nelitoimisäädintä 
(
2345).
3
Paina 4-painiketta.
c
-tilan valintanäkymä avautuu.
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23
c
d
c tai d.
5
Paina 4-painiketta.
Valittu kuvake ilmestyy näyttöön ja kamera 
palaa tallennustilaan.
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, 
kasvontunnistustoiminto käynnistyy ja 
kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin 
(s.69).
6
Paina laukaisin puoliväliin.
Näytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi kun kamera on 
tarkentanut kohteeseen oikealta etäisyydeltä.
Kuvien ottaminen tekstistä (Tekstin kuvaus)
c
Väri
Säilyttää tekstin alkuperäisvärin.
d
Neg. väri
Muuttaa värin käänteisväriksi.
c
MV
Muuttaa värillisen tekstin mustavalkoiseksi.
d
Neg. MV
Muuttaa värillisen tekstin negatiiviseksi musta-valkotekstiksi.
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
38
38
38
14:25
14:25
14:25
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011