Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
88
3
Kuvaam
in
en
1
Paina nelitoimisäädintä (2A-tavassa.
Esiin tulee [Käyttötapa]-näyttö.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (45i ja paina 
nelitoimisäädintä (
3).
3
Valitse nelitoimisäätimellä (45i tai h ja paina 
4-painiketta.
Ajastimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, ja kuva voidaan ottaa 
kameran kauko-ohjaimella. 
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, kasvontunnistustoiminto 
käynnistyy ja kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin (s.69).
4
Suuntaa kauko-ohjain kauko-ohjaimen vastaanotinta 
kohti ja paina kauko-ohjaimen laukaisinta.
Tarkennuskehys muuttuu vihreäksi, kun kohde on tarkentunut, ja 
kamera ottaa kuvan.
i
Kauko-ohjain
Ajastimen merkkivalo vilkkuu nopeasti, ja kuva otetaan noin 
kolme sekuntia sen jälkeen, kun kauko-ohjaimen 
laukaisinta on painettu.
h
0 s kauko-ohjain
Kuva otetaan heti, kun kauko-ohjaimen laukaisinta 
painetaan.
• Kauko-ohjainta voidaan käyttää enimmillään noin neljän metrin 
päässä kamerasta sen edessä.
• Kamera ottaa kuvan, vaikka kohde ei ole tarkentunut.
• Laskurin voi pysäyttää painamalla kameran laukaisimen puoliväliin 
ajastimen ollessa käytössä. Laskurin voi käynnistää uudelleen 
painamalla kauko-ohjaimen laukaisinta.
• Kauko-ohjaimella ei voi ottaa kuvia 9 (Vihreä) -tilassa.
• Ajastimen merkkivalo ei vilku Y (Lemmikki) -tilassa.
• REMOTE CONTROL WATERPROOF O-RC1 -kaukosäädintä 
käytettäessä elokuvan voi tallentaa painamalla kauko-ohjaimen 
{-painiketta tai kameran C-painiketta.
• Lisäksi on mahdollista zoomata lähemmäs ja kauemmas kauko-
ohjaimen zoompainikkeella.