Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
89
3
Kuvaam
in
en
Kuvaustoimintojen asettaminen
1
Paina nelitoimisäädintä (4
A
-tavassa.
Esiin tulee [Salamatila]-näyttö.
Salamakuvaustapa vaihtuu joka kerran, kun 
painiketta painetaan. Voit muuttaa asetusta 
nelitoimisäätimellä (23).
Salamakuvaustavan valitseminen
,
Auto
Salama välähtää automaattisesti valaistuksesta 
riippuen. Jos kasvontunnistustoiminto on käytössä, 
salama-asetukseksi tulee automaattisesti d.
a
Salama pois
Salama ei välähdä. Käytä tätä tapaa, kun haluat kuvata 
paikoissa, joissa salamavalokuvaus on kielletty.
b
Salama käytössä
Salama välähtää kirkkaudesta riippumatta.
c
Auto + punasilm. väh
Tämä salamatila vähentää punasilmäisyyttä, joka johtuu 
salaman heijastumisesta kohteen silmistä. Salama 
välähtää automaattisesti. Esisalama välähtää ennen 
pääsalamaa.
d
Salama + punasilm. 
väh.
Tämä salamatila vähentää punasilmäisyyttä, joka johtuu 
salaman heijastumisesta kohteen silmistä. Salama 
välähtää valaistusoloista riippumatta. Esisalama 
välähtää ennen pääsalamaa.
• Salamakuvaustavaksi on asetettu a seuraavissa tilanteissa:
- Kun kuvaustavaksi on valittu S (Ilotulitus)
- Elokuvan tallennuksen aikana
- Kun käyttötavaksi on valittu j (Jatkuva kuvaus) tai q 
(Jatk. pikakuvaustila)
- Kun tarkennustavaksi on valittu s (Ääretön)
• 9 (Helppokuvaus)-tavassa valittavissa ovat vain , tai a.
• A (Yökuvaus) -tilassa et voi valita toimintoja , ja c.
Valo voi kohdistua epätasaisesti, jos salamaa käytetään otettaessa 
lähikuvia.
Auto
Auto
Salamatila
Salamatila
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
Auto
Salamatila
OK
Peruuta