Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
90
3
Kuvaam
in
en
2
Paina 4-painiketta.
Asetus tallentuu ja kamera palaa tallennustilaan.
1
Paina nelitoimisäädintä (5
A
-tavassa.
Esiin tulee [Tarkennustapa]-näyttö.
Tarkennustapa vaihtuu joka kerran, kun 
painiketta painetaan. Voit muuttaa asetusta 
nelitoimisäätimellä (23).
Punasilmäisyys
Kun kuvia otetaan salamaa käyttäen, kohteen silmät saattavat näyttää 
valmiissa kuvassa punaisilta. Tämä ilmiö johtuu siitä, että salamavalo heijastuu 
kohteen silmistä. Sitä voidaan vähentää valaisemalla kohteen ympärillä olevaa 
aluetta tai siirtymällä lähemmäksi kohdetta ja zoomaamalla poispäin. 
Salamakuvaustavan asetus c tai d vähentää myös tehokkaasti 
punasilmäisyyttä.
Jos kohteen silmät varotoimista huolimatta näyttävät punaisilta, asia voidaan 
korjata punasilmäisyyden vähennystoiminnolla (s.146).
Tarkennustavan valinta
=
Vakio
Tätä tapaa käytetään, kun etäisyys kohteeseen on yli 40 cm. 
Kamera tarkentuu automaattitarkennusalueella olevaan 
kohteeseen, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
Kun kohde on lähellä kameraa, Auto-makro-toiminto otetaan 
käyttöön ja q tulee näkyviin.
q
Makro
Tätä tapaa käytetään, kun etäisyys kohteeseen on noin 10 -50 
cm. Kamera tarkentuu automaattitarkennusalueella olevaan 
kohteeseen, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
r
Super makro
Tätä tapaa käytetään, kun etäisyys kohteeseen on noin 5–30 cm. 
Kamera tarkentuu automaattitarkennusalueella olevaan 
kohteeseen, kun laukaisin painetaan puoliväliin.
3
Pan Focus
Tätä tapaa käytetään, kun pyydät jotakuta ottamaan kuvan 
itsestäsi tai kun otat maisemakuvia auton tai junan ikkunan läpi. 
Koko kuva etualasta taka-alaan tarkennetaan teräväksi.
s
Ääretön
Tätä tapaa käytetään kaukana olevien kohteiden 
kuvaamiseen. Salama-asetus on a (Salama pois).
\
Käsitarkennus Tässä tilassa tarkennuksen voi säätää käsin.
Tarkennustapa
Tarkennustapa
Tarkennustapa
Vakio
Vakio
Vakio
OK
OK
OK
OK
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
Peruuta
Peruuta
Peruuta