Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
92
3
Kuvaam
in
en
5
Paina 4-painiketta.
Tarkennus säädetään, ja kamera palaa tallennustilaan.
Kun tarkennus on säädetty, voit painaa nelitoimisäädintä (5) 
uudelleen saadaksesi \-ilmaisimen näyttöön ja säätääksesi 
tarkennusta uudelleen.
Voit muuttaa automaattitarkennusaluetta (Tarkennusalue).
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Tarkennusalue].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
4
Vaihda tarkennusalueasetus 
nelitoimisäätimellä (
23).
5
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
Kuvaustapa- ja käyttötapa-asetuksia ei voida muuttaa kun \-ilmaisin 
on näkyvissä.
Voit siirtyä \-tavasta toiseen tarkennustapaan painamalla 
nelitoimisäädintä (5) kun \-ilmaisin on näkyvissä.
Tarkennusalueen asettaminen
J Useita
Normaali automaattitarkennusalue
K
Piste
Automaattitarkennusalue pienenee.
W
Jatkuva 
automaattitarkennus AF
Pitää liikkuvat kohteet terävänä.
Tallennustila
1/3
MENU
Peruuta
OK
OK
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Herkkyys
Tarkennusalue
AWB
0.0