Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
95
3
Kuvaam
in
en
Voit säätää kuvan kokonaiskirkkautta.
Tällä toiminnolla voit ottaa kuvia, jotka ovat tarkoituksella yli- tai 
alivalottuneita.
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Valot.korjaus].
3
Valitse nelitoimisäätimellä (45
valotuksen korjauksen arvo.
Valitse positiivinen (+) arvo valotuksen 
lisäämiseksi. Valitse negatiivinen (–) arvo 
valotuksen vähentämiseksi. 
Voit valita valotuksen korjausalueeksi –2,0 
EV – +2,0 EV, 1/3 EV:n portain.
4
Paina 3-painiketta.
Kamera palaa tallennustilaan.
Valotuksen korjaus (Valot.korjaus)
• Voit tarkistaa valotuksen kun histogrammi on näkyvissä valokuvien 
tallennustilassa/katselutilassa (s.26).
• Valotuksen korjaustoimintoa ei voi käyttää 9 (Helppokuvaus) tai 
(Auto Picture) (Autom. kuvaus) -tavassa.
• Jos muutat [Valot.korjaus]-asetusta usein, voit säästää aikaa 
määrittämällä tämän asetuksen helppokuvauspainikkeeseen (s.108).
Valotuksen korjausarvoasetuksen tallentaminen 1s.114
Tallennustila
1/3
MENU
Poistu
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Herkkyys
Tarkennusalue
AWB
Auto
0.0