Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
99
4
Kaamera nupud ja menüüd
4
Teravustamisrežiimi nupp
Võimaldab kasutada teravustamiseks autofookust (lk.124) 
ja manuaalfookust (lk.132).
5
Režiimiketas
Vahetab pildistusrežiimi. (lk.110)
6
K nupp
Vajutage välklambi avamiseks sellel nupul. (lk.54)
7
3 nupp
Kuvab [A Rec. Mode] menüü (lk.104). Järgnevalt vajutage [Q Playback] 
(lk.104), [H Set-up] (lk.105) ja [A Custom Setting] menüü kuvamiseks (
p) 
noolenuppu. (lk.106)
8
M nupp
Selle abil saab LCD monitoril kuvada pildistusinfot. (lk.17)
9
Q nupp
Käivitab taasesitusrežiimi. (lk.68)
0
mc nupp
Vajutage avaarvu või särikompensatsiooni seadistamiseks. (lk.142, lk.147)
a
L nupp
Lukustab säriparameetrid enne pildistamist. (lk.148) Määrab automaatselt 
korrektse särituse a manuaalrežiimis. (lk.146)
b
valikuketas
Määrab säriaja, avaarvu või särikompensatsiooni väärtuse. 
(lk.140, lk.142, lk.147)
c
4 nupp
Salvestab menüüst valitud seadistused.
d
Noolenupud (
mnop)
Noolenuppude abil saab liigutada kursorit ning muuta seadistusi menüüdes 
ja Fn menüüs.
e
Värinastabilisaatori lüliti
Võimaldab stabilisaatorit sisse/välja lülitada. (lk.47)
f
{ nupp
Kuvab Fn menüü, milles saab (
mnop) noolenuppude abil valida 
järgmise tegevuse. (lk.108)
e_kb459.book  Page 99  Friday, June 22, 2007  3:48 PM