Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
101
4
Kaamera nupud ja menüüd
5
M nupp
Selle abil saab LCD monitoril kuvada pildistusinfot. (lk.18)
6
Q nupp
Vajutage pildistusrežiimi lülitumiseks.
7
Z nupp
Kasutatakse piltide kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest. (lk.83)
8
valikuketas
Võimaldab ekraanil olevat pilti suurendada (lk.70) või kuvada mälukaardi 
sisu üheksast pildist koosneva indekspildina (lk.71).
9
4 nupp
Salvestab menüüs või ekraanil tehtud valiku.
0
Noolenupud (
mnop)
Kursori liigutamine, seadistuste muutmine menüüdes ja taasesituse vaates.
a
{ nupp
Avab Fn menüü. Valige (
mop) noolenuppude abil menüüst funktsioon. 
(lk.108)
e_kb459.book  Page 101  Friday, June 22, 2007  3:48 PM