Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
102
4
Kaamera nupud ja menüüd
Menüü kasutamine
Käesolev osa juhendab [A Rec. Mode], [Q Playback], [H Set-up] ja 
[A Custom Setting] menüüde kasutamist.
Menüü kuvamine
1
Vajutage pildistusrežiimis 
3 
nuppu.
Ekraanile ilmub [A Rec. Mode] menüü.
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
[Q Playback], [H Set-up] ja 
[A Custom Setting] menüüd ilmuvad 
järjest noolenupule vajutades.
Kuidas kasutada menüüd
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit
e_kb459.book  Page 102  Friday, June 22, 2007  3:48 PM