Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
103
4
Kaamera nupud ja menüüd
Valige seadistatav menüü üksus.
Näidisena kasutatakse [Quality Level] (Kvaliteeditase) seadistamist 
[A Rec. Mode] menüüs.
3
Valige (
mn) noolenuppude abil 
mõni üksus.
4
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad võimalikud [Quality 
Level] (Kvaliteeditase) valikud.
Avage (
p) noolenuppude abil 
rippmenüü.
Kvaliteeditaseme muutmisel ilmub 
ekraanile antud kvaliteeditaseme 
juures mällu mahtuvate kaadrite arv.
5
Valige (
mn) noolenuppude abil sobiv seadistus.
6
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb menüü vaatesse. Järgmiseks seadistage vajadusel 
muid üksusi.
Pildistus- või taasesitusrežiimi naasmiseks vajutage 
3 nuppu.
Kaamera ebaõigel väljalülitamisel (näiteks akude eemaldamisel) ei salvestu 
menüüdes tehtud seadistused isegi juhul kui vajutate pärast seadistuste 
tegemist 
3 nuppu ja sulgete menüü.
• Kui alamenüüd on suletud, saab valikuketta abil liikuda [A Rec. Mode], 
[Q Playback], [H Set-up] ja [A Custom Setting] menüüde vahel.
3 nupu vajutamisel pildistusrežiimis ilmub ekraanile [A Rec. Mode] menüü. 
3 nupu vajutamisel taasesitusrežiimis ilmub ekraanile [Q Playback] 
menüü.
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
128
Image Tone
Recordable image no.
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel
OK
OK
e_kb459.book  Page 103  Friday, June 22, 2007  3:48 PM