Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
104
4
Kaamera nupud ja menüüd
Pildistamise seadistuste muutmine toimub [A Rec. Mode] menüüs.
[Q Playback] menüüs toimub taasesituse ja piltide töötlemise seadistuste 
muutmine.
[Rec. Mode] menüü üksused
Üksus
Funktsioon
Lk
Image tone
Määrab piltide värvitooni.
lk.114
Recorded pixels
Määrab pildi pikslite arvu.
lk.115
Quality level
Määrab pildi kvaliteeditaseme.
lk.116
Saturation 
(värviküllus)
Määrab piltide värvikülluse.
lk.117
Sharpness (teravus)
Määrab pildi piirjoonte teravuse.
lk.117
Contrast (kontrastsus) Pildi kontrastsuse reguleerimine.
lk.117
Auto Bracket
Võimaldab kasutada särikahvlit.
lk.151
AE Metering
Valib särituse määramiseks kasutatava osa kaadrist.
lk.136
Swtch dst msr pt
Valib teravustamiseks kasutatava osa kaadrist.
lk.128
AF mode
Valib automaatse teravustamise režiimi.
lk.127
Flash Exp. Comp.
Reguleerib välklambi särikompensatsiooni pildi 
heledamaks/tumedamaks muutmiseks.
lk.154
Shake Reduction
Võimaldab määrata fookuskauguse objektiivide puhul, 
mis ei edasta kaamerale fookuskauguse infot.
lk.49
[Playback] menüü üksused
Üksus
Funktsioon
Lk
Plybk dsply mthd
Määrab taasesituse ajal kuvatava pildistusinfo ning 
ülesäritatud alade näitamise.
lk.167
Instant Review
Kiire ülevaate kestuse seadistamine.
lk.177
Preview Display
Määrab ülesäritatud alade või histogrammi näitamise 
kiire ülevaate või digitaalse eelvaate ajal.
lk.178
Digital Filter
Võimaldab muuta jäädvustatud piltide värvitooni, 
kasutada pehmendavat filtrit, muuta heledust või 
külgede suhet.
lk.76
Slideshow
Salvestatud piltide automaatne esitus üksteise järel.
lk.73
e_kb459.book  Page 104  Friday, June 22, 2007  3:48 PM