Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
105
4
Kaamera nupud ja menüüd
Kaamera enda seadistuste muutmine toimub [H Set-up] menüüs.
* Kaamera ja arvuti ühendamise kohta detailsema info saamiseks lugege PENTAX PHOTO 
Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 kasutusjuhendit (lk. 11).
[Set-up] menüü üksused
Üksus
Funktsioon
Lk
Format
SD mälukaardi formaatimine.
lk.169
Beep
Lülitab kaamera helisignaali sisse/välja.
lk.170
Date Adjust
Seadistab kuupäeva ja kellaaja.
lk.170
World Time
Võimaldab reisides kuvada õiget aega sihtriigis.
lk.171
Language /
Kaamera töökeele valimine.
lk.174
Guide Display
Juhiste kuvamine LCD monitoril.
lk.174
Brightness Level
Võimaldab muuta LCD monitori heledust.
lk.175
Video Out
Määrab videosignaali süsteemi.
lk.175
Transfer Mode*
USB ühenduse režiimi määramine (arvuti või printer).
lk.89
Auto Power Off
Kaamera automaatne väljalülitus.
lk.176
Folder Name
Määrab kataloogidele nimede omistamise meetodi.
lk.176
File #
Määrab failidele numbrite omistamise meetodi.
lk.177
Sensor Cleaning
Lukustab peegli CCD sensori puhastamise ajaks 
ülemisse asendisse.
lk.189
Reset
Taastab kõik algseaded peale Date Adjust, Language, 
Video Out ja World Time.
lk.179
e_kb459.book  Page 105  Friday, June 22, 2007  3:48 PM