Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
107
4
Kaamera nupud ja menüüd
AF in remote control
Võimaldab kasutada automaatset teravustamist 
distantspäästikuga pildistamisel.
Kui väärtuseks on [On], toimub pildistamine pärast 
automaatset teravustamist. Pildistada ilma automaatse 
teravustamiseta ei ole võimalik.
Kui väärtuseks on [Off], toimub pildistamine ilma 
automaatse teravustamiseta.
FI with S lens used
Võimaldab kuvada fookusindikaatorit vanemate 
keermekinnitusega (screw mount) objektiivide 
kasutamisel.
Kaamera arvab, et objektiiv on paigaldatud.
Using aperture ring
Võimaldab pildistada kui objektiivi avarõngas ei ole s 
asendis.
lk.188
Release when Chrging
Võimaldab pildistada integreeritud välklambi laadimise 
ajal.
lk.155
Preview Method
Võimaldab valida pealüliti eelvaate asendi puhul (|) 
digitaalse või optilise eelvaate. Digitaalne eelvaade 
võimaldab kontrollida kompositsiooni, säritust ja 
teravust LCD monitoril enne pildistamist. Optiline 
eelvaade võimaldab kontrollida teravussügavust 
pildiotsija abil.
lk.153
Mag to Strt Zm Plybk
Võimaldab määrata suurendatud taasesituse algse 
suurendusastme kordades.
Valida saab [1.2 times], [2 times], [4 times], [8 times] 
ja [12 times]. Vaikimisi seadistus on [1.2 times].
Man. WB Measurement
Võimaldab valge balansi käsitsi seadistamisel valida 
mõõtealaks kogu kaadri asemel ka keskpunkti.
lk.119
Color space
Määrab kaamera poolt kasutatava värviruumi.
lk.123
Reset Custom Fnction
Taastab kõikide Custom Function menüü üksuste 
algsed seadistused.
lk.180
Üksus
Funktsioon
Lk
e_kb459.book  Page 107  Friday, June 22, 2007  3:48 PM