Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
108
4
Kaamera nupud ja menüüd
Fn Menüü kasutamine
Vajutage pildistusrežiimis 
{ nuppu, ekraanile 
ilmub Fn menüü.
Valige (
mnop) noolenuppude abil funktsioon.
Pildistusrežiim
Noolenupud
Üksus
Funktsioon
Lk
m
Drive mode 
(Võtterežiim)
Võimaldab kasutada pildistamiseks sarivõtet, 
iseavajat, distantspäästikut või särikahvlit.
lk.58,
lk.60,
lk.64,
lk.149
n
Flash Mode
Määrab välklambi töörežiimi.
lk.54
o
White balance
Määrab valge värvuse balansi erinevates 
valgustingimustes pildistamisel.
lk.118
p
Sensitivity
Määrab ISO tundlikkuse.
lk.121
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
e_kb459.book  Page 108  Friday, June 22, 2007  3:48 PM