Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
109
4
Kaamera nupud ja menüüd
Vajutage taasesitusrežiimis 
{ nuppu. Ekraanile 
ilmub Fn menüü.
Valige (
mop) noolenuppude abil funktsioon.
Taasesitusrežiim
Noolenupud
Üksus
Funktsioon
Lk
m
DPOF Settings
Teostab DPOF seadistused.
lk.85
o
Digital Filter
Võimaldab muuta jäädvustatud piltide 
värvitooni, kasutada pehmendavat filtrit, 
muuta heledust või külgede suhet.
lk.76
p
Slideshow
Salvestatud piltide automaatne esitus 
üksteise järel.
lk.73
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
e_kb459.book  Page 109  Friday, June 22, 2007  3:48 PM