Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
111
4
Kaamera nupud ja menüüd
Üksus
Funktsioon
Lk
e (Program)
Määrab pildistamisel automaatselt säriaja ja 
avaarvu.
lk.139
b (Shutter Priority                   
(Säriajaprioriteet))
Võimaldab liikumismulje loomiseks valida sobiva 
säriaja. Liikuvat objekti saab jäädvustada teravana 
kui ka dünaamilisena.
lk.140
c (Aperture Priority)
Võimaldab teravussügavuse kontrollimiseks 
määrata sobiva avaarvu.
lk.142
a (Manual (Manuaalne))
Võimaldab pildistamise täielikuks kontrollimiseks 
valida avaarvu ja säriaja käsitsi.
lk.144
p (Bulb)
Võimaldab jäädvustada pikki säriaegu nõudvaid 
stseene, näiteks ilutulestik ja öövõtted.
lk.146
e_kb459.book  Page 111  Friday, June 22, 2007  3:48 PM