Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
115
5
Funktsioonide selgitused
Pikslite arvuks saab valida P, Q ja R. Mida rohkem piksleid, seda suurem 
pilt ja faili maht. Faili suurus sõltub ka kvaliteeditaseme seadistusest. Vaikimisi 
seadistus on P 3008×2000 (JPEG).
Seadistage [Recorded pixels] [A Rec. Mode] menüüs. (lk.104)
Pikslite arvu muutmisel muutub ka mällu mahtuv kaadrite arv ekraanil.
Pikslite arv
P
3008×2008 (RAW)
3008×2000 (JPEG)
Sobilik kuni A3 mõõdus fotode (297×420 mm) 
trükkimiseks.
Q
2400×1600
Sobilik kuni A4 mõõdus fotode (210×297 mm) 
trükkimiseks.
R
1536×1024
Sobilik kuni A5 mõõdus fotode (148×210 mm) 
trükkimiseks.
[Recorded Pixels] (pikslite arv) ei ole võimalik valida kui [Quality Level] 
(Kvaliteeditase) seadistus on 
|. (fikseeritult 3008×2008)
Image Tone
128
Recordable image no.
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel
OK
OK
e_kb459.book  Page 115  Friday, June 22, 2007  3:48 PM