Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
116
5
Funktsioonide selgitused
Pildi kvaliteeditaset on võimalik muuta. Faili suurus sõltub peale kvaliteeditaseme 
ka pikslite arvust. Vaikimisi seadistus on C (Best).
Seadistage [Quality level] [A Rec. Mode] menüüs. (lk.104)
Kvaliteeditaseme muutmisel ilmub ekraanile antud kvaliteeditaseme juures mällu 
mahtuvate kaadrite arv.
Kvaliteeditase
|
RAW
RAW fail sisaldab endas CCD sensori töötlemata andmeid.
Töötlusfunktsioone (valge balanss, kontrastsus, värviküllus ja 
teravus) pildile ei rakendata vaid salvestatakse eraldi andmetena. 
Laadige toorfail arvutisse ning kasutage tööluseks PENTAX 
PHOTO Laboratory 3, mis võimaldab salvestada pildi JPEG või 
TIFF failina.
C
Best
Madalaim pakkimistase, sobilik piltide trükkimiseks kuni A4 
mõõdus. Pilt salvestatakse JPEG failina.
D
Better
Standardne pakkimistase, sobilik piltide vaatamiseks 
arvutiekraanil. Pilt salvestatakse JPEG failina.
E
Good
Kõrge pakkmistase, sobilik piltide kasutamiseks internetis või 
elektronpostis. Pilt salvestatakse JPEG failina.
128
Image Tone
Recordable image no.
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel
OK
OK
e_kb459.book  Page 116  Friday, June 22, 2007  3:48 PM