Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
117
5
Funktsioonide selgitused
Valida saab viie erineva taseme hulgast. Vaikimisi seadistus on kõigil 
[0 (Standard)].
Seadistage [Saturation (värviküllus)], [Sharpness (teravus)] ja 
[Contrast (kontrastsus)] [A Rec. Mode] menüüs. (lk.104)
+ suunas
: Suurem värviküllus
– suunas
: Madalam värviküllus
+ suunas
: Suurem teravus
– suunas
: Madalam teravus
+ suunas
: Kõrgem kontrastsus
– suunas
: Madalam kontrastsus
Värviküllus/Teravus/Kontrastsus
Saturation 
(värviküllus)
Määrab piltide värvikülluse.
Sharpness 
(teravus)
Määrab pildi piirjoonte teravuse.
Contrast 
(kontrastsus)
Pildi kontrastsuse reguleerimine.
Seadistusi ei saa muuta Picture ning 
H režiimis (lk.50). 
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Exit
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
e_kb459.book  Page 117  Friday, June 22, 2007  3:48 PM