Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
118
5
Funktsioonide selgitused
Värvustasakaal on pildi üldise tooni seadistamise funktsioon. Korrektne 
värvustasakaal tagab, et objektid oleksid pildil õigetes värvides. Seda tuleb 
seadistada juhul, kui te pole rahul pildi värvustasakaaluga F (Auto (automaatne)) 
seadistuse korral või kui soovite pilti loominguliselt muuta. Vaikimisi seadistus on 
F (Auto (automaatne)).
*Värvustemperatuur Kelvinites on hinnanguline. See ei väljenda täpseid värve.
*Värvustasakaal seadistatakse G (Daylight (Päike)), H (Shade (Vari)), ^ (Cloudy (Pilvine)), 
J (Fluorescent Light (Päevavalgus)), I (Tungsten Light (Hõõglamp)) ja b (Flash (Välklamp)) 
puhul tehaseväärtuste abil.
Seadistamine toimub [White balance] alt Fn menüüs. (lk.108)
Värvustasakaal
F
Auto 
(automaatne)
Valib sobiva valge balansi automaatselt vahemikus 4000 kuni 
8000K.
G
Daylight 
(Päike)
Sobib pildistamiseks päikesevalguses (umbes 5200K).
H
Shade (Vari)
Mõeldud pildistamiseks välitingimustes varjus. Režiim vähendab 
varjus esinevaid sinakaid toone (umbes 8000K).
^
Cloudy (Pilvine) Pildistamiseks pilvise ilmaga (umbes 6000K).
J
Fluorescent 
Light 
(Päevavalgus)
Mõeldud pildistamiseks luminofoorlampide valguses. 
Valige valgusallika värvuse järgi W (valge) (umbes 4200K), 
N (neutraalvalge) (umbes 5000K) või D (päevavalgus) 
(umbes 6500K).
I
Tungsten Light 
(Hõõglamp)
Mõeldud pildistamiseks hõõglampide valguses. 
Vähendab pildi punast tooni (umbes 2850K).
b
 Flash 
(Välklamp)
Kasutamiseks välklampide valguses pildistamisel 
(umbes 5400K).
K
Manual 
(Manuaalne)
Funktsioon võimaldab värvustasakaalu käsitsi seadistada 
selliselt, et valged objektid jäädvustuksid ka pildil valgetena.
• Seadistamise kohta lugege detailsemalt lk.119.
• Valget balanssi ei ole võimalik seadistada Picture ja 
H režiimides (lk.50).
OK
OK
OK
White Balance
White Balance
Auto
Auto
OK
White Balance
Auto
e_kb459.book  Page 118  Friday, June 22, 2007  3:48 PM