Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
119
5
Funktsioonide selgitused
 
Valget balanssi saab sõltuvalt valgusallikast seadistada. Manuaalse valge balansi 
abil saab kaamera jäädvustada kergeid varjundeid, mida eelhäälestatud 
seadistustega ei ole võimalik saavutada (lk.118). Manuaalne valge balanss 
tagab optimaalse seadistuse valgustusest lähtuvalt.
1
Valige režiimikettal ebc või a.
2
Vajutage 
{ nuppu.
Avaneb Fn menüü.
3
Vajutage (
o) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad valge balansi valikud.
Valge balansi manuaalne seadistamine
Värvustemperatuur
Kui värvustemperatuur tõuseb, muutub valgus sinisemaks. Kui 
värvustemperatuur langeb, muutub valgus punasemaks. Värvustemperatuur 
väljendab valguse värvuse muutumist absoluutses temperatuuris (K – Kelvin). 
Antud kaamera võimaldab vastava seadistuse abil pildistada erinevate 
valgusallikate abil loomulikes värvides.
2000
3000
4000
5000 6000
8000 10000 12000 [ K ]
Candle flame
Oil lamp
T
u
ngsten light
Halogen light bulb
White (Fluorescent light)
Daylight
Cloudy
Shade
Clear sky
Daylight (Fluorescent light)
Neutral white (Fluorescent light)
Flash
Red tint
Blue tint
e_kb459.book  Page 119  Friday, June 22, 2007  3:48 PM