Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
120
5
Funktsioonide selgitused
4
Valige (
n) noolenuppude abil 
K (Manual (Manuaalne)).
5
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub teade.
6
Suunake kaamera pildistuskoha valguses valgele või hallile 
paberilehele nii, et kogu kaader oleks täidetud.
7
Vajutage päästik lõpuni alla.
Kui päästik ei toimi, lükake teravustamisrežiimi nupp asendisse \.
Kui seadistus on lõpetatud, ilmub LCD monitorile [OK] teade.
Kui seadistus ebaõnnestub, ilmub monitorile [NG] teade.
8
Vajutage 
4 nuppu.
• Kui vajutate värvustasakaalu seadistamiseks päästikut, siis pildi salvestamist 
ei toimu.
• Kui seadistamine ebaõnnestus, vajutage uuesti seadistamiseks 
{ nuppu.
• Värvustasakaalu mõõteala seadistamiseks saab kasutada [Man. WB 
Measurement] funktsiooni [A Custom Setting] menüüs (lk.107). Kui on valitud 
[Entire screen], mõõdab kaamera kogu ekraani värvustasakaalu väärtuse kuid 
särimõõtmine toimub vastavalt [AE Metering] seadistusele [A Rec. Mode] 
menüüs (lk.136). Kui on valitud [Spot metering area], toimub värvustasakaalu 
seadistamine punktmõõtmise alusel (lk.137).
• Kui pilt on ekstreemses üle- või alasäris, ei pruugi värvustasakaalu seadistus 
õnnestuda. Sellisel juhul reguleerige säritust ning seadistage värvustasakaal 
uuesti.
White Balance
White Balance
White Balance
Manual
Manual
Manual
Adjust
Adjust
Adjust
OK
OK
OK
OK
OK
Manual
Manual
White Balance
White Balance
Point camera at subject
Point camera at subject
Press the shutter
Press the shutter
release button
release button
Manual
White Balance
Point camera at subject
Press the shutter
release button
e_kb459.book  Page 120  Friday, June 22, 2007  3:48 PM