Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
121
5
Funktsioonide selgitused
Tundlikkuse valikul tuleb lähtuda stseeni valgustatusest.
Tundlikkuse väärtuseks saab valida [AUTO] või määratud ulatuse vahemikus 
ISO 200 kuni 3200. Vaikimisi seadistus on [AUTO].
Seadistamine toimub [Sensitivity] alt Fn menüüs. (lk.108)
[AUTO] väärtusel kuvab kaamera monitoril [ISO Corction in AUTO] alt 
[A Custom Setting] menüüs seadistatud vahemiku sulgudes.
Valige automaatse tundlikkuse korrigeerimise vahemik tundlikkuse [AUTO] 
seadistuse korral. Vaikimisi toimub tundlikkuse automaatne reguleerimine 
vahemikus [ISO 200-800].
Seadistage [ISO Corction in AUTO] [A Custom Setting] menüüs. (lk.106)
Tundlikkus
Kõrgema tundlikkuse puhul sisaldab pilt rohkem müra (teraline efekt).
Automaatse paranduse ulatuse seadistamine AUTO režiimis
1
ISO 200-800
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus 
ISO 200 kuni 800.
2
ISO 200-400
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus 
ISO 200 kuni 400.
3
ISO 200-1600
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus 
ISO 200 kuni 1600.
4
ISO 200-3200
Tundlikkuse parandamine toimub automaatselt vahemikus 
ISO 200 kuni 3200.
800
800
800
1600
1600
1600
3200
3200
3200
400
400
400
200
200
200
AUTO
AUTO
AUTO
OK
OK
OK
OK
Sensitivity
Sensitivity
Sensitivity
ISO Corction in AUTO   
Corrects sensitivity 
automatically in the
range of ISO 200 to 800
ISO 200-800
ISO 200-400
ISO 200-1600
ISO 200-3200
e_kb459.book  Page 121  Friday, June 22, 2007  3:48 PM