Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
122
5
Funktsioonide selgitused
ISO tundlikkuse hoiatus ilmub pildiotsijasse juhul kui kaamera on valinud teie poolt 
määratud või sellest suurema tundlikkuse väärtuse. Valige selline tundlikkus, mida 
te tavaliselt ei kasuta. Sellisel juhul ei ole tarvis tundlikkuse tõstmisel seda 
tühistada. Vaikimisi seadistuste järgi ISO tundlikkuse hoiatust ei kuvata.
Seadistage [ISO Snstvty Wrn Dspl] [A Custom Setting] menüüs. (lk.106)
o (ISO tundlikkuse hoiatus) ilmub pildiotsijasse kui kaamera automaatne valik 
ületab teie poolt määratud tundlikkuse piiri.
Tundlikkuse korrigeerimist ei toimu järgmistel juhtudel.
• Särirežiim on a (Manual (Manuaalne)) või p (Bulb) 
• Välklamp on laadimata
• Kasutate võttel automaatset kahveldust
• Kasutate särikompensatsiooni
ISO tundlikkuse hoiatus
1
Off (väljas)
ISO tundlikkuse hoiatust ei kuvata.
2
ISO 400
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 400.
3
ISO 800
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 800.
4
ISO 1600
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 1600.
5
ISO 3200
ISO tundlikkuse hoiatus kuvatakse alates ISO 3200.
ISO tundlikkuse hoiatust ei kuvata isegi juhul kui automaatne reguleering ületab 
valitud tundlikkuse väärtuse. (lk.121)
ISO Snstvty Wrn Dspl
ISO sensitvty wrning not
displayed in vewfnder
Off
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
e_kb459.book  Page 122  Friday, June 22, 2007  3:48 PM